Bruk av korte stedsnavn i rapporter

Jeg har jobbet litt med å få til en smidig språkbruk i forbindelse med stedsnavn i rapporter.

Ta f.eks. stedsnavnet “Berge, Etne, Hordaland, Norge”. Siden dette er et gårdsnavn setter jeg preposisjonen “på”. I kortnavnet vil jeg gjerne ha preposisjonen “i” foran sogne-/kommunenavnet: Berge i Etne.

Når jeg nå i forbindelse med utskrift av rapporter velger å bruke korte stedsnavn, vil resultatet bli slik:
“Han ble født den 23. jan 1845 på Berge i Etne”.

Når det gjelder brukbetegnelsene, “indre”, “ytre”, “øvre”, “nedre” m.m., er det en fordel å ha disse bak gårdsnavnet i stedslisten, slik at de blir sortert korrekt. I kortnavnet derimot kan de med fordel settes foran gårdsnavnet: “ytre Tungesvik i Skånevik”. På den måten blir rapportsetningen til godt norsk: “Han døde i 1890 på ytre Tungesvik i Skånevik”.

Jeg er klar over at dette er en arbeidskrevende jobb, men den er absolutt verdt strevet.

Arne Tjelle

Comments are closed.