Web 2.0 og genealogi

Du har vel høyrt om web 2.0? Om bloggar, Facebook, Twitter og Youtube for å nemne nokon. Her er ein artikkel som omhandlar korleis du som slektsgranskar kan nyttiggjere deg desse verktøya.

http://www.worldvitalrecords.com/news/Volume3Issue41/?page=feature

Comments are closed.