Side 1 av 1

Lokal gruppe Skodje

Lagt inn: 16.12.2017 10:04
av Haraldv
Vi er ei lita gruppe på Skodje som bruker Legacy. Vi møtast ein gong i månaden på biblioteket, Gomerhuset.
Fast møtedag er 3. tirsdagen kvar måned kl 1900, med nokre få unntak.
Oftast har vi eit lite emne vi tek opp, andre ganger hjelper vi kvarandre. Vi legg stor vekt på å hjelpe eventuelle nye som kjem slik at dei kjem i gong med registreringer.
Ta kontakt om du vil vere med! Tlf 90134629.

Re: Lokal gruppe Skodje

Lagt inn: 10.10.2018 9:17
av Ingmar Seth
Hei!

inner om møtet i slektsgruppa tirsdag 16.10.

Møta er no delt opp i tre bolkar:

Frå kl. 18.00-19.00: Individuelt arbeid, og der vi kan hjelpe kvarandre.
Frå kl. 19.00-20.00: Faglig del der vi skal ta opp tema vedr. slektsgransking.
Frå kl. 20.00-21.00: Individuelt arbeid, og der vi kan hjelpe kvarandre.

På denne måten er det mulig for fleire å få med seg faglig del om kl. 18.00 vert noko tidlig, eller at det ikkje passar å komme før til kl. 19.00.

På tirsdag 16.10. vil Ingmar ta føre seg bruk av etterlysningssider på internett. No i dag er det enkelt å finne ut ting ved aktiv bruk av nettet.

Oss håpar at fleire finn det interessant å ta del på samlingane vi har ein gong i månaden. Det er viktig at vi har ein viss "grunnstamme" av folk skal vi klare å halde gruppa levande.

Vel møtt! :-)