Side 1 av 1

Kilder og kilderhenvisninger

Lagt inn: 22.09.2009 18:15
av Teno
Ved GedComoverføring fra et annet program kom alle mine 41 kilder med i Legacy, også noen kildehenvisninger, men ikke alle henvidningene. Hvordan knytter jeg kilder og henvisninger sammen i Legacys siste versj.?
Brukrt anledningen her til å takke for hjelp også den jeg fikk forrige gsng.