Side 1 av 1

Hva betyr det lille utropstegn i høyre hjørne?

Lagt inn: 01.07.2014 13:35
av Bjørn Dahler
I Legacy 8.0 er det et lite utropstegn i øverste høyre hjørne på navnefeltet.
Hva skal dette brukes til og har det noen nytte?

Lagt inn: 01.07.2014 21:55
av Ingmar Seth
Har du forsøkt å trykke på dette utropstegnet :?:

Mvh
Ingmar 8)

Lagt inn: 02.07.2014 9:29
av Bjørn Dahler
Jo da det har jeg gjort og får opp mange uvesentlige setninger som iallefall jeg ikke forstår bæret av.

Lagt inn: 02.07.2014 10:21
av Jan Olav Skaug
Dette er varsel om mulige "problemer" i slektsfilen som kan skyldes inntastingsfeil. F.eks. at dødsdato er tidligere enn fødselsdato.
Denne funksjonen kan slås av, se vedlagte bilde.

Lagt inn: 02.07.2014 10:35
av Bjørn Dahler
Takk for hjelpen. Nå har utropstegnet blitt borte.

Lagt inn: 02.07.2014 16:13
av Ingmar Seth
Eit godt hjelpemiddel for å unngå "slurvefeil" i databasa :D

Lagt inn: 19.09.2014 10:43
av Vidar Mørck
Enig! Det er et bra hjelpemiddel for å finne feil. Det er bare det at det ikke vises. Har markert at det skal vises, men nei.

Er det noen løsning på dette?

Lagt inn: 21.09.2014 9:03
av Vidar Mørck
Problem løst: Må også krysse av punkt 2.7 i Skreddersy.