Side 1 av 1

Utskrift av bare en forelder?

Lagt inn: 12.08.2014 13:40
av Bjørn Dahler
Er det mulig å få skrevet ut forelders navn når det er navn på et barn som har bare en forelder. Det kan være at "far" har et barn med seg inn i ekteskapet og at han har et barn fra tidligere forhold som det ikke er interessant å vite navnet på "mor". Jeg har sett utskrifter fra andre program som har denne muligheten. Navnet til foreldrene blir da skrevet ut i parantes. Det kan også være slik at foreldrenes navn står i parantes når det er barn fra tidligere forhold/ekteskap.