Side 1 av 1

Migreringsrapoort - oversetterfeil

Lagt inn: 16.02.2014 14:47
av jensj
Hei
Under
Migreringsrapport -> Valg -> For US steder
står det
Bli på kommunenivå.
Velger man dette alternativet blir rapporten på LAND nivå. Derfor heller:
Bli på landnivå.

Vennlig hilsen

Lagt inn: 27.02.2014 11:17
av hoffern
Hei
Saken er registert på epostlisten til oversettergruppen og blir nå tatt tak i.

DagH