Side 1 av 1

Div. oversettelser av "entry"

Lagt inn: 11.11.2003 9:10
av carl
For å ta første dansen, her er noen forslag til ArneTs utspill. Det er mange linjer å ta fatt i og for å yte akutthjelp for å avlaste ham de tyngste pinslene, velger jeg å ta det som smerter ham mest, nemlig innskrivning. Så får vi ta de øvrige linjene etterhvert. Men det er så mange at jeg foreslår at vi deler dem i bolker på 5-15??

10273 "This Bookmark entry is invalid."
"Denne bokmerkeinnskrivningen er ugyldig."
Forslag: "Bokmerket er ugyldig"


10274 "This Bookmark entry no longer exists in the Family File."
"Bokmerket eksisterer ikke lengre i familiefilen."
Forslag: "Bokmerket finnes ikke lenger i familiefilen"

10289 "This entry will be removed from the list."
"Denne innskrivningen vil ble fjernet fra denne listen."
Forslag: "Denne tilføyelsen vil bli fjernet fra listen"

10299 "This History List entry is invalid."
"Denne historieliste innskrivningen er ugyldig."
Forslag: "Denne tilføyelsen til (eller i) historielisten er ugyldig"

10300 "This History List entry no longer exists in the Family File."
"Denne historieliste innskrivningen eksisterer ikke lengre i
familiefilen."
Forslag: "Denne tilføyelsen til (eller i) historielisten finnes ikke lenger i familiefilen"

Re: Div. oversettelser av "entry"

Lagt inn: 11.11.2003 18:30
av Arne Remvik
carl skrev:For å ta første dansen, her er noen forslag til ArneTs utspill. Det er mange linjer å ta fatt i og for å yte akutthjelp for å avlaste ham de tyngste pinslene, velger jeg å ta det som smerter ham mest, nemlig innskrivning. Så får vi ta de øvrige linjene etterhvert. Men det er så mange at jeg foreslår at vi deler dem i bolker på 5-15??

10273 "This Bookmark entry is invalid."
"Denne bokmerkeinnskrivningen er ugyldig."
Forslag: "Bokmerket er ugyldig"


10274 "This Bookmark entry no longer exists in the Family File."
"Bokmerket eksisterer ikke lengre i familiefilen."
Forslag: "Bokmerket finnes ikke lenger i familiefilen"

10289 "This entry will be removed from the list."
"Denne innskrivningen vil ble fjernet fra denne listen."
Forslag: "Denne tilføyelsen vil bli fjernet fra listen"

10299 "This History List entry is invalid."
"Denne historieliste innskrivningen er ugyldig."
Forslag: "Denne tilføyelsen til (eller i) historielisten er ugyldig"

10300 "This History List entry no longer exists in the Family File."
"Denne historieliste innskrivningen eksisterer ikke lengre i
familiefilen."
Forslag: "Denne tilføyelsen til (eller i) historielisten finnes ikke lenger i familiefilen"


Disse forslagene synes jeg er greie, men i tillegg vil jeg gjerne bli kvitt "innslag".
3611 Native: Edit Timeline Entry
Forslag: Rediger tidslinjeoppføring

3747 Native: Entries
Forslag: Oppføringer

Lagt inn: 12.11.2003 1:07
av Arne Tjelle
10273 og 10274 er bra forslag. Føyes til listen over omskrivninger. ArneRs forslag om "oppføring" godtas også.

De øvrige har jeg ikke sans for. Tilføyelse oppfatter jeg som noe som ikke er der på forhånd, men som skal føyes til. Det er ikke tilfelle her. Vi kan heller ikke omskrive ved å la være å oversette direkte. Hva med "oppføring" her også?

ArneT

Lagt inn: 16.11.2003 14:44
av Anne
Jeg satt akkurat og endret etter forslagene, og er enig med ArneT at tilføyelser ikke er særlig godt, ettersom som han sier det er noe som legges til, ikke noe som allerede er der. Jeg har brukt oppføring, men synes ikke særlig om det heller.
Anne

Lagt inn: 30.11.2003 0:56
av TorK
Hva med å oversette "entry" til registering? Detter ordet dekker vel det meste.

Tor

Re: Div. oversettelser av "entry"

Lagt inn: 04.12.2003 0:39
av Nina Beth
Er 10289, 10299 og 10300 framleis oppe i lufta?

Her er det snakk om "an entry" i ei liste. "Eit punkt" bør kunne gjere nytten.

10289 "This entry will be removed from the list."
"Dette punktet vil ble fjernet fra listen."

10299 "This History List entry is invalid."
"Dette punktet i historielisten er ugyldig."

10300 "This History List entry no longer exists in the Family File."
"Dette historielistepunktet finnes ikke lenger i familiefilen."

Nina Beth

Lagt inn: 06.12.2003 19:15
av Gjest
Vil "innhold" passe bedre i noen situasjoner?

Jan R.

Lagt inn: 06.12.2003 21:28
av Nina Beth
Hmmm, har me prøvd innhald/innhold? Skal sjå etter. Jo!
--contained an invalid entry in => hadde ugyldig innhald i

Engelsk har fleire av desse orda som seier mykje og samstundes inkje: an entry, a feature, an item. Ville ofte høve med ein dings, ei greie. Men så kan ein ikkje, på engelsk, ofte bruke denne eller dette utan noko etter, som ein kan på norsk:
--Remove the current entry? => Fjern denne?
--Would you like to overwrite this entry (with...) => Vil du overskrive dette (med...)?
--This entry has been added to => Denne er no lagt til i

Omskrivingar reddar oss, når me er sikre på at dei går:
--There are no entries in the list => Lista er tom
--Remove entries from Location list => Fjern stader (frå lista)
--Error saving table entry => Feil ved lagring i tabell
--You should check the XX List for this entry. => Du bør kontrollere XXlista.

For dei resterande må me finne (og verte samde om!) høvelege synonym: innslag, innførsler, oppføringar, registreringar, postar. Ja, postar, når ikkje anna nyttar :-). Så oppdagar me fleire setningar i same skjermbilete som bør samsvare, med kvar sitt ord for same tingen. På'n igjen!